.

Brněnský architektonický manuál

 

Karta domu

Zpět do seznamu
   

C002

NÁJEMNÍ DOMY STAVEBNÍHO DRUŽSTVA NA VYHLÍDCE 1926 - 1927

 

Vaňkovo náměstí 569-572,289,290,2/1-7 (Stránice) Brno Střed

MHD: Žlutý kopec (TROL 35, 38, 39)

GPS: 49°11'43.152"N, 16°35'10.828"E

 

Architekt

Audionahrávka

Stáhnout mp3
Stáhněte si nejnovější verzi flash playeru pro zobrazení přehrávače

Typ objektu

Fotogalerie

Text objektu

Na svazích brněnské Kraví hory a Žlutého kopce se od konce 19. století rozrůstala převážně vilová zástavba německé Úřednické čtvrti. Po vzniku Československa se tato luxusní obytná část města stala dějištěm rozsáhlé stavební produkce a vzniklo zde mnoho zajímavých funkcionalistických vil od pokrokových brněnských architektů. Ke čtvrti se upínala pozornost i regulačního a architektonického oddělení Stavebního úřadu vedeného do roku 1925 architektem Jindřichem Kumpoštem. Podle jeho návrhů zde vznikla řada urbanistických celků nájemních a rodinných domů.
Jindřich Kumpošt je také autorem nového Vaňkova náměstí na Žlutém kopci, jehož půlkruhová koncepce vychází ze staršího soutěžního návrhu na úpravu této oblasti od Jaroslava Grunta z roku 1922. Kumpošt zde navrhl dvě konkávně prohnutá křídla komplexu bytových domů s původně mírně převýšenými nárožními atikami tak, že vznikla brána lemující vstup do ulice Lerchovy. Jak je u Kumpoštových staveb této doby časté, puristická koncepce staveb se spojuje s prvky klasicizujícího monumentalismu projevujícího se ve velkorysé urbanistické koncepci a v symetrickém uspořádání. Takto byla koncipována i sídliště sociálního programu Nové věcnosti, která vznikala kvůli poválečné bytové krizi v celé Evropě. Podobné monumentální půlkruhové bloky použil například architekt Bruno Taut u sídliště Hufeisensiedlung v Berlíně. Dnes je čistota původně jednoduchých segmentových elementů narušena přidanými valbovými střechami, které posunuly stylové zařazení domů směrem k socialisticko-realistickým tendencím 50. let 20. století. Ploché střechy meziválečných staveb totiž často představovaly náročné technické řešení a při nezbytné opravě byly mnohdy nahrazovány levnějšími konstrukcemi s krytinou z pálených tašek. Kumpoštův multifunkční areál obsahuje kromě bytů i prostory pro obchody a služby v parterech koncových rizalitů v ulicích Lerchově, Tvrdého a Barvičově.
Vzrůstající stavební ruch poloviny 20. let souvisí s koncem poválečné hospodářské krize, což se projevilo i v častém zakládání bytových družstev. Pod jejich záštitou vznikaly nájemné domy a kolonie rodinných domů pro nyní lépe situovanou střední třídu. Bytové domy na Vaňkově náměstí byly postaveny Stavebním a bytovým družstvem „Na Vyhlídce“, které využilo Kumpoštových služeb i v případě dalších staveb v nedalekých ulicích Lerchově, Sedlákově a Rudišově.

PH

Památková ochrana

 

Soubor činžovních domů, z toho jen průčelí, je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48425/7-7741

Literatura

 

 

Rozšířené vyhledávání