.

Brněnský architektonický manuál

 

Karta domu

Zpět do seznamu
   

C126

SOUTĚŽNÍ NÁVRH NA ÚŘEDNÍ BUDOVU MĚSTA BRNA 1932

 

Husova (Město Brno) Brno Střed

MHD: Šilingrovo náměstí (TRAM 12)

Šilingrovo náměstí (TRAM 3,5, 6,9,12)

Komenského náměstí (TRAM 4)

Komenského náměstí (BUS 38, 39)

GPS: 49°11'41.936"N, 16°36'19.749"E

 

Architekti

Typ objektu

Fotogalerie

Text objektu

Na počátku 30. let se představitelé města rozhodli rozšířit prostory městských úřadoven a k historické sněmovní budově (dnešní Nové radnici) v Dominikánské ulici přistavět nový objekt orientovaný do ulice Husovy. V roce 1932 vyhlásilo proto městské regulační oddělení veřejnou architektonickou soutěž s konkrétními požadavky na vybavení nové úřední budovy města Brna, která měla stát na místě dnešního hotelu International v blízkosti Pražákova paláce. Do soutěže bylo přihlášených 23 návrhů, z nichž porota vyhodnotila jako nejlepší projekt Bohumila Babánka, který byl však odbornou veřejností kritizován pro svoji konzervativnost. Naopak velmi progresivně se jevily návrhy architektů Bohuslava Fuchse, Ernsta Wiesnera a Jindřicha Kumpošta, které se umístily na druhém a třetím místě. Realizace úřední budovy byla proto nakonec svěřena všem čtyřem jmenovaným architektům.
Celý proces projektování stavby byl však poznamenán závažnými spory a neshodami. Ty probíhaly nejen mezi architekty, ale i v rámci komunikace s představiteli města, kteří svoje požadavky na vybavení, dispozici a podobu budovy neustále měnili. Dochované variantní návrhy zobrazují šestipodlažní budovu s převýšeným devítipatrovým vstupním rizalitem a volným přízemím na sloupech. Projevuje se zde Le Corbusierův raný brutalismus, patrný ve velkorysé práci s hmotou, i modernistické urbanistické pojetí otevřených půdorysů.
Plány na stavbu úřední budovy města Brna však nebyly kvůli nejasným požadavkům zadavatele dokončeny do začátku 2. světové války. Poté se cesty zúčastněných architektů rozešly a ambice magistrátu na stavbu nové budovy na nějakou dobu utichly. Místo ní zde v roce 1962 vznikl hotel International, jehož stavba částečně odkazuje na zmíněné předválečné projekty.

PH

 

Rozšířené vyhledávání