.

Brněnský architektonický manuál

 

Karta domu

Zpět do seznamu
   

C272

ŘEDITELSTVÍ POŠT A TELEGRAFŮ 1923 - 1925

 

Kounicova 688/26 (Veveří) Brno Střed

MHD: Sušilova (TROL 32, 34, 36)

Konečného náměstí (TRAM 3, 4,9,11, 12)

Konečného náměstí (TROL 25, 26,38,39)

GPS: 49°12'16.657"N, 16°35'55.084"E

 

Architekt

Audionahrávka

Stáhnout mp3
Stáhněte si nejnovější verzi flash playeru pro zobrazení přehrávače

Typ objektu

Fotogalerie

Text objektu

V roce 1919 rozhodl československý parlament o vzniku Poštovního šekového úřadu v Brně, jehož úkolem bylo provádět bezhotovostní platby mezi hospodářskými subjekty. To hrálo důležitou roli při stabilizaci měny v mladém státě a při snížení potřeby oběživa a hotovostních plateb. Ministerstvo pošt odkoupilo od města Brna pozemky v Kounicově ulici, kde měla vzniknout vedle šekového úřadu i nová budova ředitelství pošt a telegrafů. Ministerstvo proto vyzvalo architekty Josefa Hrubého, Františka Roitha, Jaroslava Stockara a Emila Králíka, aby vytvořili soutěžní návrhy, z nichž porota jednohlasně vybrala projekt pražského architekta Františka Roitha, který zvítězil i v pozdější soutěži na stavbu šekového úřadu v Praze na Václavském náměstí. Ze dvou plánovaných budov byla v Brně kvůli nedostatku financí realizována v letech 1923–25 pouze budova ředitelství, v níž měl prozatímně sídlit i šekový úřad, jehož stavba byla odsunuta na pozdější dobu.
Stavba architekta Roitha splnila požadavky brněnské městské rady, která kladla velký důraz na monumentální koncepci budov v Kounicově ulici, protože zde měla vzniknout nová velkoměstská třída. Její výrazná hmota se třemi vnitřními dvory je částí domovního bloku, dispozičně se jedná o dvoutrakt tvořený úřadovnami a chodbou orientovanou do vnitrobloku. Fasády jsou plasticky členěny římsami, pilastry a rizality, nejvýrazněji se ovšem projevuje výtvarně pojaté vstupní průčelí s centrálním portikem tvořeným dórskými polosloupy a balkonem s balustrádou. Zde se snoubí Roithův pražský monumentalismus ovlivněný kubismem a národním obloučkovým slohem s plastickými kolážemi sochaře Zdeňka Pešánka. V kruhových alegoriích ve středu nárožních rizalitů slouží avantgardní sochařský výraz oslavě průmyslu, dopravy, telekomunikací a sociálního smíru.
Ke stavbě plánovaného šekového úřadu nakonec nedošlo, na vedlejší parcele bylo po válce postaveno sídlo ředitelství státních drah podle projektu Evžena Škardy, protože ministerstva pošt a železnic byla sloučena v ministerstvo dopravy. Tento novější objekt však na starší stavbu dispozičně navazuje, jak bylo i dříve plánováno. V Roithově budově sídlí v současné době Generální ředitelství Českých drah a pobočka České pošty.

PH

Památková ochrana

 

Nemovitá kulturní památka

 

Rozšířené vyhledávání