.

Brněnský architektonický manuál

 

Karta domu

Zpět do seznamu
   

C274

SOKOLOVNA A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STADION 1928 - 1929

 

Kounicova 685/20 (Veveří) Brno Střed

MHD: Smetanova (TROL 32, 34, 36)

Grohova (TRAM 3,4,9, 11, 12)

Antonínská (TRAM 1,2,4, 6,8,9,12)

GPS: 49°12'12.051"N, 16°36'1.301"E

 

Architekt

Audionahrávka

Stáhnout mp3
Stáhněte si nejnovější verzi flash playeru pro zobrazení přehrávače

Typ objektu

Fotogalerie

Text objektu

V roce 1922 byl v rámci oslav 60. výročí založení tělocvičného spolku Sokol slavnostně otevřen sokolský letní stadion v Kounicově ulici. V jeho blízkosti vznikl o rok později pavilon využívaný pro brněnské výstavní trhy, protože stavba brněnského výstaviště se stále odkládala. Po definitivním rozhodnutí o vybudování areálu na Bauerově rampě v Pisárkách věnovalo město výstavní pavilon Sokolu a sokolská valná hromada se rozhodla vybudovat v jeho blízkosti novou tělocvičnu a společenské místnosti se zázemím. Vyzvala proto architekty Jindřicha Kumpošta, Antonína Blažka a Miloslava Kopřivu, aby předložili ideové návrhy. K vypracování stavebních plánů byl podle rozhodnutí poroty vybrán Jindřich Kumpošt, který navrhl tělocvičnu a pavilon jako dva samostatné objekty. Architekt však nebyl z technických důvodů schopen projekt dokončit včas, dohodl se proto s Milošem Lamlem, že ten za něho celou zakázku převezme.
Laml propojil tělocvičný a společenský provoz jednopodlažní vstupní halou, jejíž monumentální portál s klenákem tvořil slavnostní bránu s vyhlídkou na navazující plochu venkovního hřiště. V levé části se nacházela tělocvična žen orientovaná velkými okny do ulice, na ni navazovala budova s tělocvičnou mužů. V pravé části areálu byly do dvou podlaží rozmístěny prostory společenského sálu (původní hmota výstavního pavilonu), kina a restaurace s rozsáhlou venkovní terasou. Celkové vyznění stavby z roku 1929 již odpovídá funkčně koncipovaným jednoduchým stavbám funkcionalismu. Jediným dekorativním prvkem zůstává monumentální vstupní portál, další plánovaná plastická výzdoba fasády ani její šamotové obložení nebyly nakonec z finančních důvodů realizovány.
Budova dnešního společenského centra Stadion je od doby svého vzniku až dosud pro obyvatele Brna důležitým místem setkávání a konání kulturních událostí. Během komunistického režimu došlo však k řadě nekoncepčních úprav interiérů a do vnitřního dvora byl vestavěn sál pro míčové hry, čímž byl jeho původně slavnostní charakter změněn na provozní zázemí. V současné době se připravuje rozsáhlá rekonstrukce celého komplexu, při které se počítá s navrácením některých částí do původního stavu.

PH

Prohlídky budovy Stadionu při příležitosti oslav 150 let existence sokolské organizace (více na www.tjsokolbrno1.cz):

8. února, 14. března, 11. dubna, 16. května, 13. června, 12. září, 17. října, 14. listopadu vždy od 18 h

 

Památková ochrana

 

Stadion, z toho jen průčelí, je nemovitou památkou s číslem rejstříku ÚSKP: 48502/7-7818

 

Rozšířené vyhledávání