.

Brněnský architektonický manuál

 

Karta domu

Zpět do seznamu

Francouzská 630,631,632/86,88,90, Přadlácká 640,641,642,628,629,630/8,10,10a,12,14,16 (Zábrdovice) Brno Sever

MHD: Jugoslávská (TRAM 3, 11)

Trávníčkova (TRAM 4)

Tkalcovská (TRAM 2, 4, 11)

GPS: 49°12'7.602"N, 16°37'30.176"E

 

Architekti

Typ objektu

Fotogalerie

Text objektu

Stavební činnost firmy Kuba a Dvořák se ve třicátých letech týkala hlavně nájemních domů. Při jejich navrhování byla firmou Kuba a Dvořák dodržována řada ekonomických pravidel: Dům měl úzkou fasádu (kvůli co nejmenší velikosti využitého pozemku) a obsahoval různě velké byty. Velká poptávka byla po malých bytech, ekonomicky výhodnější ale byla stavba bytů o více pokojích, kde se vyrovnal poměr mezi stavebně levnou částí (pokoje) a finančně náročnější (kuchyně a sociální zařízení). Stavební firma postavila dům za velmi krátkou dobu (někdy i za pouhé tři měsíce) na vlastní náklady a teprve potom sháněla kupce. Ten získal k dispozici tzv. nabídkový list, kde byly uvedeny stavební náklady a vypočítán roční zisk z nájmu. Součástí byly i seznamy nájemníků s uvedením jejich zaměstnání, jako záruka včasného placení nájmu. Při nabízení domů potencionálním investorům hrály velkou roli estetické kvality stavby. Bylo dbáno na reprezentativní vybavení vstupních prostor se zrcadly a opaxitovým obkladem a také kvalitní provedení detailů zárubní, oken a dveří. Opaxit či šamotové obkladačky se často objevovaly i na fasádě, což hrálo roli při její jednodušší budoucí údržbě. Typickými prvky, podle kterých lze stavby firmy Kuba & Dvořák i dnes spolehlivě rozpoznat, jsou výrazně přečnívající kazetové korunní římsy, polygonální či pravoúhlé průběžné arkýře, opaxitové, šamotové či režné obklady fasád a pásová okna.

PH

Památková ochrana

 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Literatura

 

 

Rozšířené vyhledávání